Consumer Journey

Humans of Today is een grootschalige studie van GfK en Brightfish over de vrijetijds- en budgetbesteding bij Belgische consumenten.

Vijfdelige reeks

Humans of Today is opgevat als een vijfdelige reeks die tussen oktober en maart gepubliceerd zal worden.

  • Gen Z
  • Millennials
  • Families with kids
  • (D)INKS (Double Income No Kids)
  • Empty Nesters

Consument in vijf levensfasen

In Humans of Today komen vijf levensfasen aan bod:

  1. Generatie Z (15-18 jaar)
  2. Millennials (19-25 jaar)
  3. Families met kinderen (15-65 jaar, kids)
  4. (D)INKS (double income, no kids; 15-45 jaar)
  5. Empty Nesters (46-65 jaar, zonder inwonende kinderen 15-65)

Met de resultaten bieden Gfk en Brighfish expertise aan adverteerders en mediabureaus om de consument van vandaag, over alle levensfases heen, beter te begrijpen.

Wat doen we met ons tijd en geld en waarom?

Mensen in verschillende levensfasen hebben verschillende behoeften en worden gemotiveerd door andere drijfveren. Dat uit zich in een specifieke keuze van vrijetijdsactiviteiten en productaankopen.

Leading Edge Consumers

De studie geeft via het GfK Consumer Life Panel een beeld van wie de Leading Edge Consumers – de trendsetters – zijn en hoeveel men spendeert aan (merk)producten.

Global Consumer Values

Aan de hand van GfK-methodologie ‘Global Consumer Values’ leggen we een verband met de persoonlijke drijfveren en waarden van mensen. Die hebben namelijk een grote invloed op hoe we ons gedragen en welke keuzes we maken in onze vrije tijd en tijdens het shoppen.